Postępowanie 94/MS/PP/2022 „Zakup odzieży roboczej dla MegaSerwis sp. z o.o. ”.