POSTĘPOWANIE 21/MS/PP/2023 „PRACE PORZĄDKOWE NA TERENIE BLOKÓW ENERGETYCZNYCH OD 1 DO 4 ORAZ USUWANIE ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH Z ŁAW KABLOWYCH NA TERENIE PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW”.

Nazwa zamówienia
„PRACE PORZĄDKOWE NA TERENIE BLOKÓW ENERGETYCZNYCH OD 1 DO 4 ORAZ USUWANIE ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH Z ŁAW KABLOWYCH NA TERENIE PGE GIEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW”
Identyfikator postepowania
21/MS/PP/2023
Termin składania ofert
24.03.2023r do godz. 13.00
Data dodania
09.03.2023r.