OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych w MegaSerwis sp. z o.o.

MegaSerwis sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
i regulacjami o ochronie danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się z:
Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: bezpieczenstwo@mega-serwis.com.pl
lub pisemnie na adres:
MegaSerwis sp. z o.o.
ul. Zgorzelecka 4
59-920 Bogatynia