Postępowanie 24-MS-PP-2019 „Sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych dla gastronomii”