POSTĘPOWANIE 2/MS/PP/2024 „Usuwanie pyłów palnych w obiektach PGE EC S.A. Oddział Szczecin – Elektrociepłownia Pomorzany”.

Nazwa zamówienia
„Usuwanie pyłów palnych w obiektach PGE EC S.A. Oddział Szczecin – Elektrociepłownia Pomorzany ”.
Identyfikator postepowania
2/MS/PP/2024
Termin składania ofert
31.01.2024r.
Data dodania
18.01.2024r.