BADANIE WARTOŚCI I ZASAD KODEKSU ETYKI GK PGE S.A.