RODO-wpis

IV. Przetwarzanie Danych w związku z relacjami handlowymi, biznesowymi i kontaktem. a. Jakie Dane Osobowe przetwarzamy?
Jako Administrator przetwarzamy Dane Osobowe naszych klientów oraz partnerów biznesowych i ich pracowników / współpracowników, Dane Osobowe innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów lub nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy formularzy na naszych stronach internetowych. W związku z tymi relacjami możemy przetwarzać następujące Dane Osobowe: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane Osobowe przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem. Powyższe Dane Osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, a także od innych osób, np. od Państwa pracodawców / zleceniodawców. b. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych Osobowych? W związku z powyższymi relacjami przetwarzamy Dane Osobowe w następujących celach: • nawiązania współpracy; • zawarcia i wykonywania umowy; • rozliczenia umów; • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie; • marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług Administratora; • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń; • wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, księgowych, dot. rozpatrywania reklamacji). Podstawą przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora jest: • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą; • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora; • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Podanie Danych Osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji. c. Jak długo będą przetwarzane Dane Osobowe? Dane Osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mauris dolor, gravida a varius blandit, auctor eget purus. Phasellus scelerisque sapien sit amet mauris laoreet, eget scelerisque nunc cursus. Duis ultricies malesuada leo vel aliquet. Curabitur rutrum porta dui eget mollis. Nullam lacinia dictum auctor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest nasz uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych Danych Osobowych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Państwa Dane Osobowe udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących osób biorących udział w procesie związanym z obsługą ruchu osobowego i materiałowego, monitoringu na obiektach PGE S.A.

IV. Przetwarzanie Danych w związku z relacjami handlowymi, biznesowymi i kontaktem.
a. Jakie Dane Osobowe przetwarzamy?

Jako Administrator przetwarzamy Dane Osobowe naszych klientów oraz partnerów biznesowych i ich pracowników / współpracowników, Dane Osobowe innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów lub nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy formularzy na naszych stronach internetowych.
W związku z tymi relacjami możemy przetwarzać następujące Dane Osobowe: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane Osobowe przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.
Powyższe Dane Osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, a także od innych osób, np. od Państwa pracodawców / zleceniodawców.
b. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych Osobowych?
W związku z powyższymi relacjami przetwarzamy Dane Osobowe w następujących celach:
• nawiązania współpracy;
• zawarcia i wykonywania umowy;
• rozliczenia umów;
• udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
• marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług Administratora;
• obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń;
• wypełniania obowiązków prawnych Administratora (np. podatkowych, księgowych, dot. rozpatrywania reklamacji).
Podstawą przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora jest:
• niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą;
• realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
• prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
Podanie Danych Osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.
c. Jak długo będą przetwarzane Dane Osobowe?
Dane Osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest nasz uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych Danych Osobowych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.
Państwa Dane Osobowe udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących osób biorących udział w procesie związanym z obsługą ruchu osobowego i materiałowego, monitoringu na obiektach PGE S.A.