Postępowanie 66-MS-PP-2019 „Zakup, dostawa, montaż i instalacja pralnico-wirówek parowych oraz pralniczej suszarki parowej wraz z armatura odwadniającą.”