Postępowanie 141/MS/PP/2019 „Sukcesywne dostawy ścierek do sprzątania dla Działu Sprzątania Obiektów Bogatynia oraz Działu Sprzątania Obiektów Elektrowni Bełchatów”