Postępowanie 10/MS/PP/2019 „Sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych dla gastronomii”