POSTĘPOWANIE 59/MS/PP/2023 „Świadczenie usług medycznych dla MegaSerwis sp. z o.o.”.