POSTĘPOWANIE 73/MS/PP/2023 „Sukcesywne dostawy szczotek do zamiatarek ulicznych”.

Nazwa zamówienia
„Sukcesywne dostawy szczotek do zamiatarek ulicznych ”.
Identyfikator postepowania
73/MS/PP/2023
Termin składania ofert
31.07.2023r.
Data dodania
20.07.2023r.