Postępowanie 14/MS/PP/2024 „Sukcesywne dostawy słodyczy, kawy i herbaty dla Działu Żywienia Bełchatów”.