Postępowanie 8/MS/PP/2023 „Sukcesywne dostawy mrożonek dla Działu Żywienia Bogatynia”.