Postępowanie 101/MS/PP/2022 „Sukcesywne dostawy mrożonek dla Działu Żywienia Bogatynia”.