Postępowanie 70/MS/PP/2022 pn.,, Zakup i dostawa urządzeń do prac alpinistycznych”