POSTĘPOWANIE NR 76-MS-PP-2018
Prace porządkowe na terenie bloków energetycznych od 1 do 4 oraz usuwanie zagrożeń pożarowych z ław kablowych na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.