POSTĘPOWANIE NR 73-MS-PP-2017
WYKONYWANIE PRAC PORZĄDKOWYCH NA TERENIE BLOKÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ USUWANIE ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH Z ŁAW KABLOWYCH

Nazwa zamówienia
WYKONYWANIE PRAC PORZĄDKOWYCH NA TERENIE BLOKÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ USUWANIE ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH Z ŁAW KABLOWYCH
Identyfikator postepowania
73-MS-PP-2017
Termin składania ofert
31.08.2017r., godz. 13:00
Data dodania
21.08.2017r.
UWAGI
1. CHĘĆ DOKONANIA OGLĘDZIN MIEJSCA ŚWIADCZENIA USŁUG DO 22.08.2017 R. DO GODZ. 14:00
2. TERMIN DOKONANIA OGLĘDZIN PRZEWIDZIANY NA DZIEN 23.08.2017 O GODZ. 10:00