Postępowanie 6/MS/PP/2020 „Sukcesywne dostawy odzieży roboczej i ochronnej dla MegaSerwis sp. z o.o.”