POSTĘPOWANIE NR 20-MS-PP-2017
NA ZAKUP ZAMIATARKI, AUTOMATU DO MYCIA POSADZEK ORAZ ODKURZACZA PRZEMYSŁOWEGO.