Postępowanie nr 125-MS-PP-2018 „USŁUGA CZYSZCZENIA KOTŁOWNI BLOKU ENERGETYCZNEGO NR 14 NA TERENIE PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK ALPINISTYCZNYCH”