Postępowanie 53/MS/PP/2022 „Prace porządkowe na terenie bloków energetycznych od 1 do 4 oraz usuwanie zagrożeń pożarowych z ław kablowych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów”.