Postępowanie 19/MS/PP/2020 „Sukcesywne dostawy worków na odpady na potrzeby działalności Spółki MegaSerwis sp. z o.o „