Postępowanie 35/MS/PP/2024 „Sukcesywne dostawy worków na śmieci dla Spółki MegaSerwis  sp. z o.o ”.