Postępowanie 36/MS/PP/2024 „Zakup oraz dostawa pralnico-wirówek wraz z montażem, podłączeniem oraz szkoleniem ”.