Postępowanie 15/MS/PP/2021 „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowych dla gastronomii Spółki MegaSerwis sp. z o.o.”