MegaSerwis sp. z o.o. stosując się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
zawiesza do odwołania działalność wszystkich bufetów i stołówek oraz sprzedaż obiadów abonamentowych.
Pracownikom którym przysługują posiłki profilaktyczne wydawany jest na wynos suchy prowiant.
Miejsce wydawania wyznaczono w porozumieniu z poszczególnymi oddziałami.

MegaSerwis sp. z o.o. stosując się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
zawiesza do odwołania działalność wszystkich bufetów i stołówek oraz sprzedaż obiadów abonamentowych.
Pracownikom którym przysługują posiłki profilaktyczne wydawany jest na wynos suchy prowiant.
Miejsce wydawania wyznaczono w porozumieniu z poszczególnymi oddziałami.

MegaSerwis sp. z o.o. stosując się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
zawiesza do odwołania działalność wszystkich bufetów i stołówek oraz sprzedaż obiadów abonamentowych.

Pracownikom którym przysługują posiłki profilaktyczne wydawany jest na wynos suchy prowiant.
Miejsce wydawania wyznaczono w porozumieniu z poszczególnymi oddziałami.