PROWADZIMY W ZIELONEJ ZMIANIE – KONKURS Z OKAZJI 6. ROCZNICY KODEKSU ETYKI GK PGE S.A.