ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

  • a100%

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.RADA NADZORCZA SPÓŁKI

  • a100%

MIECZYSŁAWA PATELSKA

PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ


DANIEL SZCZĘSNY

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ


KAROLINA KISIEL

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ


WIESŁAW KIEPIEL

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ


TOMASZ KWIATEK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ


ZARZĄD SPÓŁKI

  • a100%