ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

  • a100%

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.RADA NADZORCZA SPÓŁKI

  • a100%

MIECZYSŁAWA PATELSKA

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ


KAROLINA KISIEL

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ


DANIEL SZCZĘSNY

CZŁONEK
RADY NADZORCZEJ


WIESŁAW KIEPIEL

CZŁONEK
RADY NADZORCZEJ


ZARZĄD SPÓŁKI

  • a100%