Postępowanie 01/MS/PP/2021 „Usługa mycia okien z możliwością wykorzystania technik alpinistycznych.”