• a100%
 
Pierogi - oferta Bogatynia
  • a100%
 
MegaSerwis sp. z o.o. stosując się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zawiesza do odwołania działalność bufetów i stołówek
na terenie Elektrowni Bełchatów oraz sprzedaż obiadów abonamentowych.

Pracownikom którym przysługują posiłki profilaktyczne
wydawany jest na wynos suchy prowiant.
Miejsce wydawania wyznaczono w porozumieniu z poszczególnymi oddziałami.
Pierogi - oferta Rogowiec
 
 
  • a100%
 
 
  • a100%
MegaSerwis sp. z o.o. informuje, iż zmianie ulega
adres dostarczania faktur papierowych.
Faktury w formie papierowej wystawiane na MegaSerwis sp. z o.o.
od dnia 01.03.2019 r., należy przesyłać na poniższy adres:
IRON MOUNTAIN Polska Sp. z o.o.
ul. Czarnieckiego 122
26-617 Radom
Dot.12
  • a100%
 
  • a100%
 

Skontaktuj się z nami